Coaching

Czym jest Coaching?

Coaching jest to proces, który pomaga w odkrywaniu wewnętrznych zasobów człowieka i uruchamianiu jego potencjału.

Jego głównym celem jest wsparcie w Drodze do osiągania zamierzonych celów.